Tại sao lại chọn The Pride

2 sảnh tiệc được thiết kế thông minh, sức chứa linh động từ 200 đến hơn 3.500 khách, thích hợp cho cả tiệc ngồi – tiệc đứng

2 sảnh tiệc được thiết kế thông minh, sức chứa linh động từ 200 đến hơn 3.500 khách, thích hợp cho cả tiệc ngồi – tiệc đứng

2 sảnh tiệc được thiết kế thông minh, sức chứa linh động từ 200 đến hơn 3.500 khách, thích hợp cho cả tiệc ngồi – tiệc đứng

2 sảnh tiệc được thiết kế thông minh, sức chứa linh động từ 200 đến hơn 3.500 khách, thích hợp cho cả tiệc ngồi – tiệc đứng

2 sảnh tiệc được thiết kế thông minh, sức chứa linh động từ 200 đến hơn 3.500 khách, thích hợp cho cả tiệc ngồi – tiệc đứng

2 sảnh tiệc được thiết kế thông minh, sức chứa linh động từ 200 đến hơn 3.500 khách, thích hợp cho cả tiệc ngồi – tiệc đứng

Dịch vụ Hội nghị

Trung tâm hội nghị The Pride có khu vực tiền sảnh sang trọng và rộng lớn, The Pride có thể đáp ứng cho những đại tiệc hội nghị lên đến 3.000 khách. Toàn bộ các sảnh hội nghị đều được lắp đặt trang thiết bị hiện đại, hệ thống vách ngăn thông minh và hệ thống chiếu sáng linh hoạt. The Pride luôn nỗ lực mang đến tiện nghi cao nhất cho khách hàng cũng như mang lại thành công cho sự kiện của Quý doanh nghiệp.

Dịch vụ tiêu chuẩn

Sử dụng tất cả các dịch vụ hội nghị như giấy sự kiện, nước, teabreak

Dịch vụ tiêu chuẩn

Sử dụng tất cả các dịch vụ hội nghị như giấy sự kiện, nước, teabreak

Dịch vụ tiêu chuẩn

Sử dụng tất cả các dịch vụ hội nghị như giấy sự kiện, nước, teabreak

Dịch vụ tiêu chuẩn

Sử dụng tất cả các dịch vụ hội nghị như giấy sự kiện, nước, teabreak

Dịch vụ tiêu chuẩn

Sử dụng tất cả các dịch vụ hội nghị như giấy sự kiện, nước, teabreak

Dịch vụ tiêu chuẩn

Sử dụng tất cả các dịch vụ hội nghị như giấy sự kiện, nước, teabreak

Dịch vụ tiêu chuẩn

Sử dụng tất cả các dịch vụ hội nghị như giấy sự kiện, nước, teabreak

Dịch vụ tiêu chuẩn

Sử dụng tất cả các dịch vụ hội nghị như giấy sự kiện, nước, teabreak